Boek De Hol­land­se Smous­hond, her­zie­ne uit­ga­ve 2018

Het boek is hier te bestel­len door uw naam en adres­ge­ge­vens (bin­nen Neder­land) ach­ter te laten en tege­lij­ker­tijd € 20.00 over te maken op reke­ning NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hol­land­se Smous­hon­den Club, waar­na het wordt toe­ge­stuurd. Het boek is ook ver­krijg­baar op gele­gen­he­den waar we met de stand aan­we­zig zijn zoals RITS­da­gen, ALV en dergelijke.…