Ver­val­len

Wegens de hui­di­ge situ­a­tie en aan­ge­scherp­te regels zijn alle geplan­de acti­vi­tei­ten zoals de RITS­dag van 21 november en gedrags­test van 31 okto­ber komen te ver­val­len. Van nade­re ont­wik­ke­lin­gen hou­den wij u op de hoog­te o.a. via deze web­si­te en onze FB pagi­na https://www.facebook.com/Hollandse-Smoushonden-Club