RITS­da­gen e.d.

Dit voor­jaar zijn de omstan­dig­he­den dras­tisch ver­an­derd. Het Coro­na virus over­spoel­de ons en belem­mer­de ons in onze onder­lin­ge con­tac­ten. En de twee­de golf is momen­teel gaan­de. Het leid­de tot een haus­se van aan­mel­din­gen op de wacht­lijst: menig­een kreeg nu tijd voor een hond. Geluk­kig heeft coro­na de tevenei­ge­na­ren niet van fok­ken weer­hou­den, maar voor degenen…