Nieu­we RITS­da­gen op 18 sep­tem­ber & 20 november 2021

De twee RITS­da­gen van 29 mei en 17 juli zijn bij­zon­der goed ver­lo­pen. Ieder­een nam goed notie van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Wij zijn blij dat het op deze manier moge­lijk blijkt om de RITS­da­gen vei­lig te kun­nen orga­ni­se­ren. De vol­gen­de twee RITS­da­gen zul­len op 18 sep­tem­ber en 20 november plaats­vin­den. Men­sen die het betreft zullen…