RITS­da­gen 2022

De laat­ste twee aan­ge­pas­te (van­we­ge de COVID-maat­re­­ge­len) RITS­da­gen zijn bij­zon­der goed ver­lo­pen. Ieder­een nam goed notie van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Wij zijn blij dat het op deze manier moge­lijk bleek om deze RITS­da­gen vei­lig te kun­nen orga­ni­se­ren. De vol­gen­de RITS­da­gen kun­nen wel­licht weer ‘oude stijl’ geor­ga­ni­seerd wor­den. De Smous­jes die op deze dag beke­ken gaan…