Nieuw life­sty­le-event ‘About Cats & Dogs’

Eer­ste edi­tie voor huis­die­ren­lief­heb­bers dit jaar op 5 en 6 november. Nieuw life­sty­le-event About Cats & Dogs dit najaar in de Jaar­beurs Een pro­gram­ma met de bes­te trai­ners, trim­mers en fok­kers, shows voor modi­eu­ze hon­den, plas­tic­vrije speel­tjes, ‘free-from’ (spe­ci­a­le) die­ren­voe­ding, de laat­ste tips en inzich­ten rond­om die­ren­ge­drag. Zomaar een greep uit wat hon­den- en kattenliefhebbers…