Club­match 2022 Hol­land­se Smous­hon­den Club

We zijn heel blij dat we 12 november weer een club­match mogen orga­ni­se­ren in het Dog­cen­ter te Zalt­bom­mel. U kunt zich hier­on­der inschrij­ven! Inschrijf­for­mu­lier Datum: Zater­dag 12 November 2022 Loca­tie: Dog­cen­ter Zalt­bom­mel Jan Stu­vers­dreef 4 5315 NZ Kerkwijk Aan­vang Club­match: 10.30 uur Zaal open 10.00 uur Keur­mees­ter: John Wau­ben Ring­mees­ter: Jac­que­li­ne Boer­stoel Dit zijn de…