Een geslaag­de strandwandeling!

Na drie jaar kon­den we ein­de­lijk weer wan­de­len op het strand van Kijk­duin. Het was een prach­ti­ge dag, mens en hond heb­ben geno­ten. Aan de opkomst was te zien, hoe men­sen dit heb­ben gemist de afge­lo­pen jaren. Er waren 44 men­sen en 32 hon­den pre­sent. Na afloop heb­ben we heer­lijk op een strand­ter­ras geze­ten, waarvan…