Rits­dag was weer als vanouds!

Voor het eerst kon er een Rits­dag “oude stijl” geor­ga­ni­seerd wor­den op 17 sep­tem­ber, dat wil zeg­gen dat er weer vol­le­di­ge nes­ten kon­den wor­den uit­ge­no­digd en dat bezoe­kers, bij­voor­beeld men­sen van de wacht­lijst, weer toe­ge­la­ten kon­den wor­den. Bui­ten was het koud en nat, bin­nen heerste er een zon­ni­ge sfeer met blije men­sen en mooie Smousjes.