De wachtlijst

Wie een smouzenpup wil hebben, zal geduld moeten hebben. Er bestaat een wachtlijst van (ruim) twee jaar voor een pupje op dit moment.

Het is niet mogelijk buiten de wachtlijst om aan een smousje te komen.

Het is niet mogelijk een pup te kopen als u in het buitenland woont. Dat komt omdat elke hond zo intensief gevolgd wordt, het ras is immers nog in opbouw.

Alle nesten worden gefokt onder begeleiding van de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond en worden opgefokt binnen het gezin, in de huiskamer. Wie een smousje aanschaft, verplicht zich zijn hond minstens een keer voor de voortplanting beschikbaar te stellen, mits de hond natuurlijk gezond en goed van karakter is.

Met 7 weken worden alle pups bekeken en beschreven. Op de leeftijd van ongeveer 1,5 jaar worden de honden nog eens beschreven en bekeken op een Inventarisatie-dag voor jonge honden. Deze dag staat bekend als RITSdag, Resultaten Inventarisatie Terugfokprogramma Hollandse Smoushond.

Heeft u, ondanks de wachtlijst, interesse in een pup?

Pupbemiddeling, beheer wachtlijst:

C.F. v.d. Giessen
f.vander.giessen@hetnet.nl

Wachtlijstbemiddeling: € 15
Tegelijkertijd met aanmelden op bovengenoemd adres, dient u ook € 15  over te maken op

rekeningnr. IBAN NL02 INGB 0004 835725 t.n.v. Stichting Terugfokprogramma de Hollandse Smoushond

Pupprijs: € 400,-