Club­match 6 oktober

We zijn heel blij dat we 6 okto­ber 2024 weer een club­match mogen orga­ni­se­ren in het Sport­ca­fé, zalen & sport­cen­trum De Camp, Wou­den­berg. U kunt zich hier­on­der inschrij­ven!  Dit zijn de klas­sen waar­voor u kunt inschrij­ven: Klas­se 1: Pup­py­klas 6 tot 9 maan­den  Klas­se 2: Jeugd­klas 9 tot 18 maan­den  Klas­se 3: Tus­sen­klas 15 tot…

45-Jarig jubi­le­um HSC en Alge­me­ne Ledenvergadering

De Hol­land­se Smous­hon­den Club viert feest! Ter gele­gen­heid van het 45-jarig jubi­le­um van onze ras­ver­e­ni­ging ste­ken wij de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring 2023 op 16 april in een bij­zon­der en fees­te­lijk jas­je. Het mid­dag­deel staat bol van de gezel­li­ge en leu­ke spel­ac­ti­vi­tei­ten met uw Smous­je. Het wordt een mooie dag voor onze leden, gezins­le­den en hun ruw­ha­ri­ge viervoeters.…

Smou­zen­wan­de­ling Zuid-Lim­burg 3 december

Smou­zen­wan­de­ling Zuid-Lim­­burg zater­dag 3 decem­ber! Bes­te Smous­jes en hun men­sen,  Op zater­dag 3 decem­ber orga­ni­se­ren Myri­am Dec­kers en Gijs van Hors­sen een Smou­zen­wan­de­ling in het prach­ti­ge natuur­ge­bied tus­sen Beu­te­na­ken en Slen­aken, mid­den­in het Heu­vel­land van Zuid-Lim­­burg. Dit gebied staat bekend om haar uit­ge­strek­te wei­lan­den, de prach­ti­ge bos­sen, de glooi­en­de heu­vels en het kab­be­len­de water van…

Rits­dag was weer als vanouds!

Voor het eerst kon er een Rits­dag “oude stijl” geor­ga­ni­seerd wor­den op 17 sep­tem­ber, dat wil zeg­gen dat er weer vol­le­di­ge nes­ten kon­den wor­den uit­ge­no­digd en dat bezoe­kers, bij­voor­beeld men­sen van de wacht­lijst, weer toe­ge­la­ten kon­den wor­den. Bui­ten was het koud en nat, bin­nen heerste er een zon­ni­ge sfeer met blije men­sen en mooie Smousjes.

Een geslaag­de strandwandeling!

Na drie jaar kon­den we ein­de­lijk weer wan­de­len op het strand van Kijk­duin. Het was een prach­ti­ge dag, mens en hond heb­ben geno­ten. Aan de opkomst was te zien, hoe men­sen dit heb­ben gemist de afge­lo­pen jaren. Er waren 44 men­sen en 32 hon­den pre­sent. Na afloop heb­ben we heer­lijk op een strand­ter­ras geze­ten, waarvan…