Club­blad

Wan­neer u lid wordt van de Hol­land­se Smous­hon­den Club, blijft u via ons mooie club­blad elk kwar­taal op de hoog­te van het wel en wee van de club en de Smous­hond. U kunt lezen over wat er in de ver­e­ni­ging speelt, zoals acti­vi­tei­ten, de fok­ke­rij en lezens­waar­di­ge ver­ha­len van leden. Het een en ander is vaak opge­sierd met leu­ke en mooie foto’s.

Ook uw Smous terug­zien in het club­blad? Foto’s kunt u stu­ren naar smouzenfoto@gmail.com. Foto’s kun­nen ook gebruikt wor­den voor deze web­si­te. Kopij kan naar redactie@smoushond.nl gestuurd worden.

Bla­der hier­on­der door ons digi­ta­le archief. Let op: het kan even duren voor­dat het bla­der­ba­re club­blad vol­le­dig gela­den is.