Con­tact

Bestuurs­le­den

Jac­que­li­ne Boerstoel
voor­zit­ter

Tel.: 06 383 820 13
@: voorzitter@smoushond.nl

Fre­die v.d. Giessen
pup­be­mid­de­ling & fokkerij

Tel.: 070 3230215
@: f.vander.giessen@hetnet.nl

Maria van Gaalen
club­blad & communicatie:

Tel.: 06 278 475 10
@: redactie@smoushond.nl

Huub Hil­gers
pen­ning­mees­ter

Tel.: 06 21874671
@: penningmeester@smoushond.nl

Myri­am Deckers
secre­ta­ris

Tel: 043 850 2057
@: secretaris@smoushond.nl

Peter Pee­ters
com­mu­ni­ca­tie & PR

Tel.: 077 4745077
@: charlottepeter60@ziggo.nl

Loes Bur­ger-Hak­bijl
leden­ad­mi­ni­stra­tie & com­mu­ni­ca­tie & clubblad

Tel.: 010 4558062
@: ledenadministratie@smoushond.nl

Stel hier uw vraag

Han­di­ge links

Raad van Beheer
Kopij en foto’s clubblad
Instu­ren foto’s voor het onli­ne album