De Hol­land­se Smous­hon­den Club

De ras­ver­e­ni­ging heeft als doel­stel­ling lief­heb­bers en fok­kers bij elkaar te bren­gen, voor te lich­ten en fok­ken uit winst­bejag tegen te gaan.

De ras­ver­e­ni­ging, ofwel de Hol­land­se Smous­hon­den Club, brengt het club­blad uit, ver­zorgt de web­si­te en Facebook­pa­gi­na en orga­ni­seert acti­vi­tei­ten zoals work­shops e.d. Eens per jaar orga­ni­seert zij een Alge­me­ne Ledenvergadering.

Het bestuur

Jac­que­li­ne Boerstoel
voor­zit­ter

Tel.: 06 383 820 13
@: voorzitter@smoushond.nl

Myri­am Deckers
secre­ta­ris

Tel: 043 850 2057
@: secretaris@smoushond.nl

Fre­die v.d. Giessen
pup­be­mid­de­ling & fokkerij

Tel.: 070 3230215
@: f.vander.giessen@hetnet.nl

Peter Pee­ters
com­mu­ni­ca­tie & PR

Tel.: 077 4745077
@: charlottepeter60@ziggo.nl

Maria van Gaalen
club­blad & communicatie:

Tel.: 06 278 475 10
@: redactie@smoushond.nl

Loes Bur­ger-Hak­bijl
leden­ad­mi­ni­stra­tie & com­mu­ni­ca­tie & clubblad

Tel.: 010 4558062
@: ledenadministratie@smoushond.nl

Huub Hil­gers
pen­ning­mees­ter

Tel.: 06 21874671
@: penningmeester@smoushond.nl