Nieuws

Nieu­we website!

Zoals u al opge­val­len is, we heb­ben een nieu­we web­si­te! Deze beant­woordt weer hele­maal aan de tech­ni­sche eisen in deze tijd. Het uiter­lijk is lekker…

Lees ver­der

Corona­proof RITSdag

Hoe­ra! Wij zijn heel blij dat er na lan­ge tijd ein­de­lijk op 29 mei a.s. een RITS­dag geor­ga­ni­seerd mag wor­den, geheel corona­proof.  Men­sen die het…

Lees ver­der