Nieuws

RITS­da­gen 2022

De laat­ste twee aan­ge­pas­te (van­we­ge de COVID-maat­re­­­ge­len) RITS­da­gen zijn bij­zon­der goed ver­lo­pen. Ieder­een nam goed notie van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Wij zijn blij dat het…

Lees ver­der

Nieu­we website!

Zoals u al opge­val­len is, we heb­ben een nieu­we web­si­te! Deze beant­woordt weer hele­maal aan de tech­ni­sche eisen in deze tijd. Het uiter­lijk is lekker…

Lees ver­der