Har­te­lijk wel­kom bij de Hol­land­se Smous­hon­den Club, de ras­ver­e­ni­ging voor de Hol­land­se Smous­hond die de belangen van het ras behar­tigt. We wen­sen u veel ple­zier bij het lezen van de infor­ma­tie op deze site en natuur­lijk bij het bekij­ken van de vele mooie Smouzenfoto’s.

Actu­eel

Volg ons ook op Facebook!